Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony, Zbiór zadań

Przyjmijmy następujące oznaczenia:

 - cyfra dziesiątek liczby   

 - cyfra jedności liczby   


Jeśli do liczby  dopiszemy z lewej strony cyfrę 5, to otrzymamy liczbę o 27 mniejszą od liczby, która powstanie w wyniku dopisania cyfry z prawej strony liczby . Możemy więc zapisać: 

Komentarze