Klasa
I liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań
 • 27

  Zadanie

 • 28

  Zadanie

 • 29

  Zadanie

 • 30

  Zadanie

 • 31

  Zadanie

 • 32

  Zadanie

 • 33

  Zadanie

 • 34

  Zadanie

 • 35

  Zadanie

 • 36

  Zadanie

Przyjmijmy następujące oznaczenia:

 - cyfra dziesiątek liczby  

 - cyfra jedności liczby  


Jeśli do liczby  dopiszemy z lewej strony cyfrę 5, to otrzymamy liczbę o 27 mniejszą od liczby, która powstanie w wyniku dopisania cyfry z prawej strony liczby . Możemy więc zapisać: 

Komentarze