Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Dane są odcinki mające różne długości: a,b,c, np.  takie jak na poniższym rysunku

a) 

mamy zbudować odcinek o długości

Zauważmy, że równość

 

możemy zapisać w postaci

Następnie

Komentarze