Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 5, Zbiór zadań

a) Sprowadźmy liczby zaznaczone na osi do wspólnego mianownika. 

  

Zauważmy, że punkty oznaczone literami m i n dzielą odcinek między   na równe części. 

Komentarze