Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 5, Zbiór zadań

I SPOSÓB:

Aby wskazać 5 ułamków większych od    i mniejszych od    sprowadźmy te ułamki do wspólnego mianownika równego przykładowo 27. 

  

Teraz łatwo możemy wskazać 5 ułamków spełniających nierówność: 

 

Są to ułamki: 

 

 

II SPOSÓB: 

Zauważmy, że ułamki te mają jednakowe liczniki.

Jeśli znajdziemy ułamki, których licznik wynosi 1 a mianownik jest większy od 3 i mniejszy od 9, to będą one spełniały nierówność: 

 

Są to ułamki: 

 

Komentarze