Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 5, Zbiór zadań

Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8. 

Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3. 


Można wskazać wiele rozwiązań zadania. Przykładowe podano poniżej. 

Komentarze