Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

 szukana liczba,   


Wiemy, że:

 

 


Z pierwszej zależności wynika, że:

 gdzie   

A stąd:

 

 


Z drugiej zależności wynika, że:

 gdzie   

A stąd:

 

 


Z otrzymanych postaci liczby   wynika, że jest ona wielokrotnością liczby   oraz wielokrotnością liczby   

W konsekwencji   jest wielokrotnością liczby   


Wyznaczamy   

Thumb zad2.25str32

 


Obliczamy kolejne wielokrotności liczby   mniejsze od   

 

 

 

 

 


Odp. Szukana liczba może być równa   

Komentarze