Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Weźmy następujące zbiory   oraz przestrzeń   

Thumb zad1.46str17

Zbiory są niepuste i nierozłączne, więc w przestrzeni   mogą być położone np. następująco:

Thumb zad1.46estr17


Dowodzimy prawo   

Rysujemy zbiór   a następnie zbiór   

Thumb zad1.46astr17


Rysujemy zbiory   i   a następnie zbiór   

Thumb zad1.46bstr17


Otrzymaliśmy   co należało dowieść.


Dowodzimy prawo   

Rysujemy zbiór   a następnie zbiór   

Thumb zad1.46cstr17


Rysujemy zbiory   i   a następnie zbiór   

Thumb zad1.46dstr17


Otrzymaliśmy   co należało dowieść.

 

Komentarze