Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Prosto do matury 2. Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Podręcznik

 

Mamy funkcję postaci  . Określamy dziedzinę tej funkcji,

pamiętając ,że mianownik ułamka nie może być równy .

 

Do dziedziny tej funkcji nie należy liczba , czyli  


Obliczamy wartości funkcji   dla argumentów .  

Należy pamiętać, że   nie należy do dziedziny funkcji, więc nie obliczamy wartości dla tej liczby. 

 

,

,

Komentarze