Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Matematyka

Matematyka 2 Pazdro. Zbiór zadań do liceów i techników. Poziom rozszerzony (Zbiór zadań, OE Pazdro)

Wykaż na podstawie definicji, że funkcja kwadratowa: 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Wykaż na podstawie definicji, że funkcja kwadratowa:

2.60
 Zadanie
2.61
 Zadanie
2.62
 Zadanie

2.63
 Zadanie

2.64
 Zadanie
2.65
 Zadanie

Funkcja `f` jest rosnąca, jeżeli dla `x_1,\ x_2 in bbR` takich, że `x_1>x_2` zachodzi `f(x_1)>f(x_2),` 

czyli równoważnie wystarczy sprawdzić, że `f(x_1)-f(x_2)>0.`      

Funkcja `f` jest malejąca, jeżeli dla `x_1,\ x_2 in bbR` takich, że `x_1>x_2` zachodzi `f(x_1)< f(x_2),`  

czyli równoważnie wystarczy sprawdzić, że `f(x_1)-f(x_2)< 0.`

 

`"a)"\ f(x)=3x^2` 

Weźmy `x_1,\ x_2 in(0,+oo)` takie, że `x_1>x_2.` 

`f(x_1)-f(x_2)=3x_1^2-3x_2^2=3(x_1^2-x_2^2)>0,` bo `x_1>x_2` 

 

`"b)"\ f(x)=1/2x^2-4x`  

Weźmy `x_1,\ x_2 in(-oo,\ 4)` takie, że `x_1>x_2.` 

`f(x_1)-f(x_2)=1/2x_1^2-4x_1-1/2x_2^2+4x_2=1/2(x_1^2-x_2^2)-4(x_1-x_2)=` 

`=1/2(x_1-x_2)(x_1+x_2)-4(x_1-x_2)=(x_1-x_2)[1/2(x_1+x_2)-4]< 0,` bo

`x_1-x_2>0\ (`z założeń`)` 

`1/2(x_1+x_2)-4< 0,` bo każdy `x` jest mniejszy od `4,` więc `1/2(x_1+x_2)< 4` 

 

`"c)"\ f(x)=-x^2+4x+5`    

Weźmy `x_1,\ x_2 in(-oo,\ 2)` takie, że `x_1>x_2.` 

`f(x_1)-f(x_2)=-x_1^2+4x_1+5+x_2^2-4x_2-5=-(x_1^2-x_2^2)+4(x_1-x_2)=`  

`=-(x_1-x_2)(x_1+x_2)+4(x_1-x_2)=(x_1-x_2)[-(x_1+x_2)+4]=(x_1-x_2)(4-(x_1+x_2))>0,`

`x_1-x_2>0\ (`z założeń`)`  

`4-(x_1+x_2)>0,` bo każdy `x` jest mniejszy od `2,` więc `x_1+x_2< 4` 

 

`"d)"\ f(x)=2x^2+12x-3`  

Weźmy `x_1,\ x_2 in(-oo,-3)` takie, że `x_1>x_2.` 

`f(x_1)-f(x_2)=2x_1^2+12x_1-3-2x_2^2-12x_2+3=2(x_1^2-x_2^2)+12(x_1-x_2)=` 

`=2(x_1-x_2)(x_1+x_2)+12(x_1-x_2)=2(x_1-x_2)(x_1+x_2+6)< 0,` bo

`x_1-x_2>0\ (`z założeń`)`  

`x_1+x_2+6< 0,` bo każdy `x` jest mniejszy od `-3,` więc `x_1+x_2< -6` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda
Wydawnictwo: OE Pazdro
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Proporcje

Proporcja to równość dwóch ułamków czyli równość dwóch ilorazów.

Wyrazy skrajne to w pierwszym ułamku licznik, a w drugim ułamku mianownik.

Wyrazy środkowe to w pierwszym ułamku mianownik, a w drugim licznik.

Przykłady:

 • `m/n=k/l \ \ \ \ ->`     wyrazy skrajne: m, l;  wyrazy środkowe: n, k

 • `5/k=l/3 \ \ \ \ ->`     wyrazy skrajne: 5, 3;  wyrazy środkowe: k, l

 • `3/x=(5+x)/2 \ \ \ \ ->`     wyrazy skrajne: 3, 2;  wyrazy środkowe: x, 5+x 


W proporcji iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych. 

Przykład:

 • `x/3=5/2` 

  `x*2=3*5` 

  `2x=15 \ \ \ \ \ \ \ |:2` 

  `x=7,5`   
Proporcjonalność

Proporcjonalność to zależność dwóch wartości, a zatem proporcjonalność jest funkcją. Gdy jedna z nich wzrośnie druga tyle samo razy wzrośnie lub zmaleje.

Proporcjonalność, w której wraz ze wzrostem jednej wartości druga również wzrasta, nazywamy proporcjonalnością prostą. Możemy ją określić wzorem $$y=ax$$, gdzie a to współczynnik proporcjonalności.

Przykład:

Metr drutu kosztuje 1,5 zł. Ile zapłacimy za x metrów drutu?

$$ y=ax $$
$$ y=1,5x zł $$

 

Proporcjonalność, w której wraz ze wzrostem jednej wartości druga maleje, nazywamy proporcjonalnością odwrotną. Możemy ją określić wzorem $$y=a/x$$.

Przykład:

Tort dzielimy na dwa razy więcej kawałków niż jest dzieci. Każde dziecko dostanie jeden kawałek. Jaką część tortu dostanie jedno dziecko, gdy na przyjęciu będzie x dzieci?

$$ y=a/x $$
$$ y=2/x $$

 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom