Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Poziom rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Najpierw zajmijmy się parabolą, która tworzy wchodzi w skład funkcji f. 

Aby narysować tą parabolę, wystarczy przesunąć początek układu współrzędnych o wektor [1, -1] i w nowym układzie współrzędnych narysować parabolę y=x² (pamiętając, że rysujemy tylko dla x mniejszych od 3)

 

 

Teraz druga część funkcji f, czyli funkcja liniowa. Wyznaczmy współrzędne 3 punktów, przez które poprowadzimy prostą będącą wykresem tej funkcji (pamiętając, że możemy brać tylko te x, które są większe lub równe 3)

Komentarze