Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Poziom rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Aby wyznaczyć pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli, warto pamiętać, że przechodzi przez nią oś symetrii paraboli. Miejsca zerowe są symetryczne względem osi symetrii, więc wystarczy policzyć średnią arytmetyczną miejsc zerowych: 

Druga współrzędna wierzchołka to wartość, jaka jest osiągana przez funkcję f dla argumentu p: 

 

 

Aby naszkicować wykres korzystamy ze współrzędnych wierzchołka oraz ze współczynnika a: wystarczy przesunąć początek układu współrzędnych o wektor [0, -2] czyli o 2 jednostki w dół i w takim układzie narysować parabolę y=2x². 

 

Komentarze