Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 7, Zbiór zadań

Rysujemy proste a, b i c przecinające się w punktach A, B i C.

Następnie rysujemy proste prostopadłe do prostych a, b i c przechodzące przez punkty A, B i C.

Komentarze