Matematyka

Matematyka z plusem 7 (Zbiór zadań, GWO)

Dane jest pole P równoległoboku oraz ... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Matematyka

Dane jest pole P równoległoboku oraz ...

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

9
 Zadanie

W zadaniu korzystamy ze wzoru:

`P=a*h,` 

gdzie a - bok równoległoboku, h - wysokość poprowadzona na bok a.

 

`"a)"\ P=36\ "cm"^2,\ \ a=12\ "cm",\ \ h=9\ "cm"` 

Wyznaczamy długość wysokości ha poprowadzonej na bok a:

`P=a*h_a` 

`36\ "cm"^2=12\ "cm"*h_a` 

`h_a=36\ "cm"^2:12\ "cm"=3\ "cm"` 

Wyznaczamy długość boku b, na który poprowadzona jest wysokość h:

`P=b*h` 

`36\ "cm"^2=b*9\ "cm"` 

`b=36\ "cm"^2:9\ "cm"=4\ "cm"` 

 

`"b)"\ P=120\ "m"^2,\ \ a=5\ "m",\ \ h=4\ "m"` 

Wyznaczamy długość wysokości ha poprowadzonej na bok a:

`P=a*h_a` 

`120\ "m"^2=5\ "m"*h_a` 

`h_a=120\ "m"^2:5\ "m"=24\ "m"` 

Wyznaczamy długość boku b, na który poprowadzona jest wysokość h:

`P=b*h` 

`120\ "m"^2=b*4\ "m"` 

`b=120\ "m"^2:4\ "m"=30\ "m"` 

 

`"c)"\ P=180\ "km"^2,\ \ a=15\ "km",\ \ h=10\ "km"` 

Wyznaczamy długość wysokości ha poprowadzonej na bok a:

`P=a*h_a` 

`180\ "km"^2=15\ "km"*h_a` 

`h_a=180\ "km"^2:15\ "km"=12\ "km"` 

Wyznaczamy długość boku b, na który poprowadzona jest wysokość h:

`P=b*h` 

`180\ "km"^2=b*10\ "km"` 

`b=180\ "km"^2:10\ "km"=18\ "km"` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Justyna

11602

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie