Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 7, Zbiór zadań

Pole rombu obliczamy ze wzoru:

 

gdzie e, f - długości przekątnych rombu.
 

 

 

Zapisujemy wartości przekątnych w takich samych jednostkach:

 

Obliczamy pole rombu:

Komentarze