Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 7, Zbiór zadań

Rysunek pomocniczy:

a) Obliczamy pole powierzchni trawnika:

 

Wymiary trawnika ze ścieżką są większe o 1,8 m od wymiarów samego trawnika

(dodajemy szerokość ścieżki po każdej ze stron trawnika).   

Wymiary trawnika ze ścieżką wynoszą 7,8 m x 6 m. Obliczamy pole powierzchni trawnika ze ścieżką:

Komentarze