Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 7, Zbiór zadań
 • 9

  Zadanie

 • 10

  Zadanie

 • 11

  Zadanie

 • 12

  Zadanie

 • 13

  Zadanie

 • 14

  Zadanie

Rysunek pomocniczy:

a) Obliczamy pole powierzchni trawnika:

 

Wymiary trawnika ze ścieżką są większe o 1,8 m od wymiarów samego trawnika

(dodajemy szerokość ścieżki po każdej ze stron trawnika).   

Wymiary trawnika ze ścieżką wynoszą 7,8 m x 6 m. Obliczamy pole powierzchni trawnika ze ścieżką:

  

Aby obliczyć pole powierzchni ścieżki od pola dużego prostokąta (trawnik + ścieżka) należy

odjąć pole mniejszego prostokąta (trawnik):

 

Odp: Pole powierzchni ścieżki jest równe 21,6 m2

 

b) Płytki mają kształt prostokąta o wymiarach 15 cm x 30 cm.

Obliczamy pole powierzchni jednej płytki:

 

Zamieniamy jednostki na m2, gdyż pole powierzchni ścieżki wyrażone jest w takich jednostkach:

   

Obliczamy, ile płytek potrzeba na wyłożenie nimi ścieżki (powierzchnię ścieżki dzielimy przez powierzchnię jednej płytki):

 

Należy kupić o 5% więcej płytek. Obliczamy, ile wynosi 5% z 480:

 

Obliczamy, ile płytek należy kupić:

 

Odp: Należy zamówić 504 płytki.  

Komentarze