Matematyka

Matematyka z plusem 7 (Zbiór zadań, GWO)

Uporządkuj pola powierzchni w kolejności ... 5.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Matematyka

Uporządkuj pola powierzchni w kolejności ...

9
 Zadanie

10
 Zadanie

11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie

Przypomnijmy:

`1\ "a"=100\ "m"^2` 

`1\ "ha"=100\ "a"=10\ 000\ "m"^2` 

`1\ "km"^2=100\ "ha"=10\ 000\ "a"=1\ 000\ 000\ "m"^2`  

`1\ "m"^2=100\ "dm"^2\ \ \ ->\ \ \ 1\ "dm"^2=0,01\ "m"^2`  

`1\ "m"^2=10\ 000\ "cm"^2\ \ \ ->\ \ \ 1\ "cm"^2=0,0001\ "m"^2` 

`1\ "m"^2=1\ 000\ 000\ "mm"^2\ \ \ ->\ \ \ 1\ "mm"^2=0,000001\ "m"^2` 

 

a) Sprowadzamy wszystkie jednostki do m2:

`k=0,07\ "km"^2=0,07*1\ 000\ 000\ "m"^2=70\ 000\ "m"^2` 

`l=5\ "ha"=5*10\ 000\ "m"^2=50\ 000\ "m"^2` 

`m=600\ "a"=600*100\ "m"^2=60\ 000\ "m"^2` 

`n=8000\ "m"^2` 

Porządkujemy pola powierzchni od najmniejszego do największego:

`8000\ "m"^2<50\ 000\ "m"^2<60\ 000\ "m"^2<70\ 000\ "m"^2` 

`n<\ l\ <\ m\ <\ k`  

 

b) Sprowadzamy wszystkie jednostki do m2:

`k=0,21\ "a"=0,21*100 "m"^2=21\ "m"^2` 

`l=103,2\ "m"^2` 

`m=2500\ "dm"^2=2500*0,01\ "m"^2=25\ "m"^2` 

`n=75\ 000\ "cm"^2=75\ 000*0,0001\ "m"^2=7,5\ "m"^2`  

Porządkujemy pola powierzchni od najmniejszego do największego:

`7,5\ "m"^2<21\ "m"^2<25\ "m"^2<103,2\ "m"^2`  

`n<\ k\ <\ m\ <\ l`  

 

c) Sprowadzamy wszystkie jednostki do m2:

`k=0,6\ "m"^2` 

`l=62\ "dm"^2=62*0,01\ "m"^2=0,62\ "m"^2` 

`m=54\ 000\ "cm"^2=54\ 000*0,0001\ "m"^2=5,4\ "m"^2` 

`n=420\ 000\ "mm"^2=420\ 000*0,000001\ "m"^2=0,42\ "m"^2` 

Porządkujemy pola powierzchni od najmniejszego do największego:

`0,42\ "m"^2<0,6\ "m"^2<0,62\ "m"^2<5,4\ "m"^2` 

`n<\ k\ <\ l\ <\ m`  

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Justyna

11346

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie