Matematyka

Matematyka na czasie! 2 (Zbiór zadań, Nowa Era )

Ile punktów wspólnych ma okrąg ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`"a)"\ A=(92,30),\ \ r=67` 

Zauważmy, że odległość punktu A do osi Y wynosi 92. Odległość ta jest większa od promienia okręgu, czyli okrąg " nie dosięgnie" osi Y.

Odległość punktu A do osi X wynosi 30. Odległość ta jest mniejsza od promienia okręgu, czyli okrąg przetnie oś X w dwóch miejscach.

Okrąg o środku w punkcie A i promieniu r ma dwa punkty wspólne z osiami układu współrzędnych.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"b)"\ A=(-45,-13),\ \ r=55` 

Zauważmy, że odległość punktu A do osi Y wynosi 45. Odległość ta jest mniejsza od promienia okręgu, czyli okrąg przetnie oś Yw dwóch miejscach.

Odległość punktu A do osi X wynosi 13. Odległość ta jest mniejsza od promienia okręgu, czyli okrąg przetnie oś X w dwóch miejscach.

Okrąg o środku w punkcie A i promieniu r ma cztery punkty wspólne z osiami układu współrzędnych.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"c)"\ A=(-16,-16),\ \ r=16`  

Zauważmy, że odległość punktu A do osi Y wynosi 16. Odległość ta jest równa długości promienia okręgu, czyli okrąg będzie styczny do osi Y, a tym samym będzie mieć jeden punkt wspólny z osią Y.

Odległość punktu A do osi X wynosi 16. Odległość ta jest równa długości promienia okręgu, czyli okrąg będzie styczny do osi X, czyli będzie mieć jeden punkt wspólny z osią X.

Okrąg o środku w punkcie A i promieniu r ma dwa punkty wspólne z osiami układu współrzędnych.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"d)"\ A=(0,-56),\ \ r=56`  

Zauważmy, że odległość punktu A do osi Y jest równa 0, czyli punkt A leży na osi Y. Okrąg będzie przecinać oś Y w dwóch miejscach.

Punkt wspólny okręgu z osią X pokrywać się będzie z jednym z punktów wspólnych okręgu z osią Y.

Okrąg o środku w punkcie A i promieniu r ma dwa punkty wspólne z osiami układu współrzędnych.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Justyna

11355

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie