Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Zauważmy, że   

Czyli trójkąt ADB jest to trójkąt równoboczny.

Oznaczmy   

 

Z podobieństwa trójkątów CDE i ABE otrzymujemy:

 

 

Komentarze