Matematyka

Czy liczba palindromicznych 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

 

Liczby palindromiczne to takie, które czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej są jednakowe. Jeśli 6-cyfrowa liczba ma być palindromiczna, to na pierwszym i szóstym miejscu muszą stać jednakowe cyfry, na drugim i piątym miejscu muszą stać jednakowe cyfry oraz na trzecim i czwartym miejscu muszą stać jednakowe cyfry. 

Na pierwszym miejscu możemy postawić dowolną cyfrę różną od 0 - 9 możliwości. 

Na drugim miejscu możemy postawić dowolną cyfrę - 10 możliwości. 

Na trzecim miejscu możemy postawić dowolną cyfrę - 10 możliwości. 

Na czwartym miejscu musimy postawić taką samą cyfrę, jak na trzecim miejscu - 1 możliwość. 

Na piątym miejscu musimy postawić taką samą cyfrę, jak na drugim miejscu - 1 możliwość. 

Na szóstym miejscu musimy postawić taką samą cyfrę, jak na pierwszym miejscu - 1 możliwość.

Ilość takich liczb wynosi więc:

 

 

 

 

Jeśli 5-cyfrowa liczba ma być palindromiczna, to na pierwszym i piątym miejscu muszą stać jednakowe cyfry, na drugim i czwartym miejscu muszą stać jednakowe cyfry, a na trzecim miejscu może stać dowolna cyfra. 

Na pierwszym miejscu możemy postawić dowolną cyfrę różną od 0 - 9 możliwości. 

Na drugim miejscu możemy postawić dowolną cyfrę - 10 możliwości. 

Na trzecim miejscu możemy postawić dowolną cyfrę - 10 możliwości. 

Na czwartym miejscu musimy postawić taką samą cyfrę, jak na drugim miejscu - 1 możliwość. 

Na piątym miejscu musimy postawić taką samą cyfrę, jak na pierwszym miejscu - 1 możliwość. 

Na szóstym miejscu musimy postawić taką samą cyfrę, jak na pierwszym miejscu - 1 możliwość.

 

Ilość takich liczb wynosi więc:

 

 

Odpowiedź:

Liczb palindromicznych 6-cyfrowych jest tyle samo, co liczb palidnromicznych 5-cyfrowych. 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Barbara Wolnik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326720505
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3 (różne od 0): 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5 (różne od 0): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4 (różne od 0): 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6 (różne od 0): 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6. Jest to 12.


Najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWW dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn czynników pierwszej liczby oraz niezaznaczonych czynników drugiej liczby. 

Przykład:

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom