Klasa
I liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Rozwiążmy nierówność opisującą zbiór A.

 

 

    

  

     

 

 

 

 

 

 

Rozwiążmy równanie opisujące zbiór B.

 

 

 

 

Musimy rozpatrzeć 3 przypadki.

 

 

 

 

 

 

Otrzymaliśmy sprzeczność, więc w zadanym przedziale równanie nie ma rozwiązania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymaliśmy tożsamość, więc cały zadany przedział jest rozwiązaniem równania.

 

W poprzednich przedziałach równanie nie miało rozwiązań, więc:

 

 

 

Wyznaczamy szukane zbiory:

 

 

 

  

Komentarze