Matematyka

Uzasadnij, że jeśli k jest liczbą nieparzystą 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`"założenia:"\ \ \ k\ \ -\ \ "liczba nieparzysta"` 

`"teza:"\ \ \ 8|k^2-1` 

`"dowód:"` 

 

`ul("pierwszy sposób")` 

Jeśli k jest liczbą nieparzystą, to możemy oznaczyć:

`k=2n+1\ \ \ (n in C)` 

 

Wtedy:

`k^2-1=(2n+1)^2-1=((2n)^2+2*2n+1^2)-1=4n^2+4n+1-1=4n^2+4n=4n(n+1)` 

 

Otrzymaliśmy iloczyn czwórki oraz dwóch kolejnych liczb całkowitych (n i n+1). Wśród dwóch kolejnych liczb całkowitych jedna na pewno jest parzysta, a jedna jest nieparzysta. Jeśli więc jedna jest parzysta, to otrzymany iloczyn dzieli się przez 2. Wiemy, że dzieli się także przez 4 (bo mamy czynnik 4), więc cały iloczyn dzieli się przez 2∙4, czyli przez 8. 

 

 

`ul("drugi sposób")` 

Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia możemy zapisać:

`k^2-1=k^2-1^2=(k-1)(k+1)`  

Jeśli k było liczbą nieparzystą, to liczba o 1 mniejsza od k oraz liczba o 1 większa od k są dwiema kolejnymi liczbami parzystymi. Co druga liczba parzysta jest podzielna przez 4, więc wśród liczb (k-1) oraz (k+1) jedna liczba jest podzielna przez 2 (bo jest parzysta), a druga jest podzielna przez 4 (bo co druga liczba parzysta dzieli się przez 4). Stąd iloczyn (k-1)(k+1) musi być podzielny przez 2∙4, czyli przez 8. 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie