Matematyka

Symbol oznacza liczbę elementów 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Zauważmy, że jeśli dodamy do siebie liczbę elementów zbioru A oraz liczbę elementów zbioru B, to elementy należące do obu zbiorów jednocześnie są liczone dwukrotnie - raz jako elementy zbioru A oraz raz jako elementy zbioru B. Dlatego, aby otrzymać liczbę elementów sumy zbiorów A i B należy od sumy liczby elementów zbioru A i liczby elementów zbioru B odjąć liczbę elementów iloczynu tych zbiorów:

`overline(overline(AuuB))=overline(overline(A))+overline(overline(B))-overline(overline(AnnB))` 

Powyższy wzór został wykazany także w zadaniu 17 ze strony 33. 

 

`a)` 

Wiemy, że cała przestrzeń ma 10 elementów a dopełnienie zbioru B (czyli zbiór elementów nienależących do B) ma 4 elementy. Stąd możemy zapisać:

`overline(overline(B))=10-4=6` 

 

Podstawiamy dane liczby elementów do wzoru przypomnianego na początku zadania:

`8=6+6-overline(overline(AnnB))` 

`8=12-overline(overline(AnnB))\ \ \ \ \ \ \ |-12` 

`-4=-overline(overline(AnnB))\ \ \ \ \ |*(-1)` 

`overline(overline(AnnB))=4` 

 

 

 

`b)` 

`overline(overline(A))=10-3=7` 

Wykonajmy rysunek pomocniczy, na którym zaznaczymy iloczyn zbiorów A i B'.

 

Zauważmy, że iloczyn zbiorów A i B' to to samo możemy uzyskać, jeśli od sumy zbiorów A i B odejmiemy zbiór B:

`AnnB'=(AuuB)\\B` 

 

Stąd liczba elementów iloczynu zbiorów A i B' jest równa liczbie elementów sumy zbiorów A i B pomniejszonej o liczbę elementów zbioru B:

`overline(overline(AnnB'))=overline(overline(AuuB))-overline(overline(B))` 

Korzystając z informacji podanych w treści zadania możemy zapisać:

`4=overline(overline(AuuB))-overline(overline(B))` 

 

Zapiszmy wzór przypomniany na początku zadania:

`overline(overline(AuuB))=overline(overline(A))+overline(overline(B))-overline(overline(AnnB))\ \ \ \ \ \ \ \ |-overline(overline(B))` 

`overline(overline(AuuB))-overline(overline(B))=overline(overline(A))-overline(overline(AnnB))` 

Podstawiamy te liczby, które znamy:

`4=7-overline(overline(AnnB))` 

`overline(overline(AnnB))=7-4=3` 

  

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

  • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
  • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
  • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
  • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie