Matematyka

Liczba x jest dodatnia, ale mniejsza od ... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Liczba x jest liczbą dodatnią, czyli x>0. 

Liczba x jest jednocześnie mniejsza od 1, czyli jest ułamkiem właściwym.

Możemy zapisać ją więc w postaci:

`x=a/b` 

gdzie a < b (bo jest to ułamek właściwy) i b≠0 (mianownik nie może być równy 0, gdyż nie dzielimy przez 0). 

Zatem:
`0 \ < \ a/b \ < 1` 


Należy pokazać, że pierwiastek z x jest większy od liczby x, czyli:

`sqrt{a/b} \ > \ a/b` 

Podnosimy obie strony nierówności do kwadratu, aby pozbyć się pierwiastka. 
Mamy więc:

`(sqrt{a/b})^2 \ > \ (a/b)^2`  

`a/b \ > \ a^2/b^2` 

Sprowadźmy ułamki do wspólnego mianownika aby móc je porównać. 
W tym celu rozszerzamy ułamek a/b przez b. 
`a/b \ stackrel(*b)= \ (ab)/b^2`  

Mamy więc:
`(ab)/b^2 \ > \ a^2/b^2` 


Wiemy, że b > a, więc ab > a∙a=a2.  

Z dwóch ułamków o takich samych mianownikach ten jest większy, który ma większy licznik. 

Zatem ostatnia nierówność jest prawdziwa, więc pierwsza nierówność (pierwiastek z x jest większy od x) również jest prawdziwa. 
Ostatnią nierówność otrzymaliśmy przez przekształcenie pierwszej, więc jeśli ostatnia jest prawdziwa, to pierwsza też jest prawdziwa.

Oznacza to, że pierwiastek z x jest większy od x. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie