Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`x>0` 
`y<0` 


`x*y<0` 
Iloczyn liczby dodatniej i ujemnej jest liczbą ujemną. 

`ul(ul(x-y>0))`  
Jeżeli od liczby dodatniej odejmujemy liczbę ujemną, to tak na prawdę dodajemy do liczby dodatniej liczbę przeciwną do liczby ujemnej, np. 
1-(-5)=1+5=6
23-(-14)=23+14=37

`x/y<0` 
Iloraz liczby dodatniej i ujemnej jest liczbą ujemną. 


`ul(ul((y-x)^2>0))`  
Dowolna liczba (różna od 0) podniesiona do drugiej potęgi (parzystej potęgi) jest liczbą dodatnią.
Niezależnie od wartości różnicy y-x, wynik będzie więc liczbą dodatnią. 


Spośród wskazanych liczb dwie są dodatnie. 


Poprawna odpowiedź to: B. Dwie