Matematyka

W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 5, ... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Cyfra setek musi być większa od 0, gdyż chcemy otrzymać liczbę trzycyfrową. 

-> Jeśli cyfra jedności jest równa 9, to cyfra setek wynosi 3.
Otrzymamy wtedy liczbę 359. 

-> Jeśli cyfra jedności jest równa 8, to cyfra setek wynosi 2.
Otrzymamy wtedy liczbę 258.

-> Jeśli cyfra jedności jest równa 7, to cyfra setek wynosi 1.
Otrzymamy wtedy liczbę 157.

Jeśli cyfra jedności będzie równa 6, to cyfra setek będzie wynosić 0, więc nie otrzymamy liczby trzycyfrowej. 
Jeśli cyfra jedności będzie wynosić 5, 4, 3, 2 lub 1 to cyfra setek będzie liczbą ujemną, a szukana liczba trzycyfrowa ma być liczbą dodatnią. 

Oznacza to, że są trzy liczby (359, 258, 157) spełniające warunki podane w treści zadania.  


Poprawna odpowiedź to: C. Trzy

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie