Matematyka

Udowodnij, że dla dowolnych 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Podane liczby są dodatnie, więc bez obaw możemy podnieść nierówność stronami do kwadratu (jeśli liczby są dodatnie, to nierówność zostanie zachowana). 

 

`a)`

`"założenia:"\ \ \ a,\ b>=0`

`"teza:"\ \ \ a+b>=2sqrt(ab)`

`"dowód:"`

Przypuśćmy, że podana nierówność nie zachodzi, czyli że zachodzi nierówność przeciwna:

`a+b<2sqrt(ab)`

 

Podnieśmy nierówność stronami do kwadratu: 

`(a+b)^2<(2sqrt(ab))^2`

`a^2+2ab+b^2<4ab \ \ \ |-4ab`

`a^2-2ab+b^2<0`

`(a-b)^2<0`

Powyższa nierówność jest sprzeczna - kwadrat każdej liczby rzeczywistej (a więc także różnicy liczb a i b) jest nieujemny. Otrzymaliśmy sprzeczność, więc przyjęta przez nas nierówność jest nieprawdziwa. Oznacza to, że równość z tezy jest prawdziwa. 

 

 

`b)`

`"założenia:"\ \ \ a,\ b>=0`

`"teza:"\ \ \ a+b/4>=sqrt(ab)`

`"dowód:"`

Przypuśćmy, że podana nierówność nie zachodzi, czyli że zachodzi nierówność przeciwna:

`a+b/4<sqrt(ab)`

 

Podnieśmy nierówność stronami do kwadratu: 

`(a+b/4)^2<sqrt(ab)^2`

`a^2+2*a*b/4+b^2/16<ab`

`a^2+1/2ab+b^2/16<ab\ \ \ \ |*16`

`16a^2+8ab+b^2<16ab\ \ \ |-16ab`

`16a^2-8ab+b^2<0`

`(4a)^2-2*4a*b+b^2<0`

`(4a-b)^2<0`

Powyższa nierówność jest sprzeczna - kwadrat każdej liczby rzeczywistej (a więc także różnicy liczb 4a i b) jest nieujemny. Otrzymaliśmy sprzeczność, więc przyjęta przez nas nierówność jest nieprawdziwa. Oznacza to, że równość z tezy jest prawdziwa. 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie