Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Określ monotoniczność funkcji 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Skorzystamy z twierdzenia podanego na poprzedniej stronie w podręczniku. 

 

`"wzór funkcji"\ f` 

`"funkcja malejąca"` 

`(a<0)` 

`"funkcja rosnąca"` 

`(a>0)` 

`"funkcja stała"`  

`(a=0)` 

`a)\ f(x)=(5-m)x` 

`5-m<0\ \ \ |-5` 

`-m< -5\ \ \|*(-1)` 

`m>5` 

`m in (5;\ +infty)` 

`m in (-infty;\ 5)`   `m=5` 
`b)\ f(x) =(1+5m)x` 

`1+5m<0\ \ \ |-1` 

`5m< -1\ \ \ |:5` 

`m< -1/5` 

`m in (-infty;\ -1/5)` 

`m> -1/5` 

`m in (-1/5;\ +infty)` 

`m=-1/5` 
`c)\ f(x)=(|m|-1)x` 

`|m|-1<0\ \ \ |+1` 

`|m|<1` 

`-1<m<1` 

`m in (-1;\ 1)` 

`m in (-infty;\ -1)uu(1;\ +infty)`  `m in {-1;\ 1}`