Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Dobierz dwie kolejne ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

`a) \ 49 < 55 < 64`  

`7^2 < 55 < 8^2` 

`sqrt{7^2}<sqrt{55}<sqrt{8^2}` 

`7<sqrt55<8`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`   

`b) \ 9 < 12 < 16` 

`3^2<12<4^2` 

`sqrt{3^2}<sqrt{12}<sqrt{4^2}` 

`3<sqrt12<4` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`c)\ 81 < 87 < 100`

`9^2<87<10^2` 

`sqrt{9^2}<sqrt{87}<sqrt{10^2}` 

`9<sqrt87<10` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`d)\ 841 < 899 < 900`  

`29^2 <899 < 30^2` 

`sqrt{29^2}<sqrt{899}<sqrt{30^2}` 

`29 < sqrt899 < 30` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`e)\ 27 < 30 < 64`  

`3^3 < 30 < 4^3` 

`root{3}{3^3}<root{3}{30}<root{3}{4^3}` 

`3 < root(3)(30) < 4`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`f)\ 64 < 100 < 125`  

`4^3 < 100 < 5^3` 

`root{3}{4^3}<root{3}{100}<root{3}{5^3}` 

`4<root(3)(100)<5` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`g)\ -8 < -4 < -1` 

`(-2)^3 < -4 < (-1)^3` 

`root{3}{(-2)^3}<root{3}{-4}<root{3}{(-1)^3}` 

`-2 < root(3)(-4) < -1` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`h)\-27 < -9 < -8`

`(-3)^3 < -9 < (-2)^3` 

`root{3}{(-3)^3}<root{3}{-9}<root{3}{(-2)^3}` 

 `-3<root(3)(-9) < -2`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`i) \-64 < - 60 < - 27`

`(-4)^3 < -60 < (-3)^3` 

`root{3}{(-4)^3}<root{3}{-60}<root{3}{(-3)^3}` 

`-4 < root(3)(-60) < -3`