Matematyka

Matematyka 2. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Wyłącz czynnik przed znak ... 4.73 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Wyłącz czynnik przed znak ...

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie
1
 Zadanie

W zadaniu korzystamy z własności:

- dla a≥0 i b≥0 mamy: 

`sqrt(a*b)=sqrta*sqrtb`

- dla dowolnego a i b mamy:

`root(3)(a*b)=root(3)a*root(3)b `

 

`"a)"\ sqrt20=sqrt(4*5)=sqrt4*sqrt5=2sqrt5`

`"b)"\ sqrt44=sqrt(4*11)=sqrt4*sqrt11=2sqrt11`

`"c)"\ sqrt18=sqrt(9*2)=sqrt9*sqrt2=3sqrt2`

`"d)"\ sqrt45=sqrt(9*5)=sqrt9*sqrt5=3sqrt5`

`"e)"\ sqrt72=sqrt(8*9)=sqrt8*sqrt9=3sqrt8`

`"f)"\ sqrt125=sqrt(25*5)=sqrt25*sqrt5=5sqrt5`

`"g)"\ sqrt24=sqrt(4*6)=sqrt4*sqrt6=2sqrt6`

`"h)"\ root(3)40=root(3)(8*5)=root(3)8*root(3)5=2root(3)5`

`"i)"\ root(3)(81)=root(3)(27*3)=root(3)27*root(3)3=3root(3)3`

`"j)"\ root(3)56=root(3)(8*7)=root(3)8*root(3)7=2root(3)7`

`"k)"\ root(3)128=root(3)(64*2)=root(3)64*root(3)2=4root(3)2`

`"l)"\ root(3)250=root(3)(125*2)=root(3)125*root(3)2=5root(3)2`

DYSKUSJA
user profile image
Zbyszek

11 listopada 2017
dzięki :)
user profile image
Lena

17 października 2017
Dziękuję!!!!
Informacje
Matematyka 2. Ćwiczenia podstawowe
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie