Matematyka

Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Klient wziął z banku kredyt. Po roku wpłacił do 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Obliczmy najpierw ile wynosiła kwota pożyczki (oznaczmy ją jako x). Wiedząc, że klient oddał kwotę 2300 zł, która stanowi kwotę pożyczki wraz z odsetkami, czyli 100%+15%=115% z kwoty pożyczki, sporządzamy równanie:

`115%*x=2300 `

`115/100x=2300 \ \ \ |:115/100`

`x=2300:115/100`

`x=2300*100/115=230000/115=2000`

Skoro klient pożyczył 2000 zł, a oddał 2300 zł, to odestki wynosiły:

`2300 \ "zł"-2000 \ "zł"=300 \ "zł"`

Odpowiedź:

"C."