Matematyka

Pan Kowalski otrzymał kredyt w banku oprocentowany 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Po dwóch kwartałach, czyli 6 miesiącach, naliczone odsetki będą stanowiły połowę odsetek naliczanych w stosunku rocznym, czyli będą stanowić 10%:2=5% pożyczonej kwoty. Zatem kwota, którą będzie musiał oddać stanowi 105% kwoty pożyczonej. Oznaczmy sobie pożyczoną kwotę jako x.

`105%*x=21 \ 000 `

`1,05x=21 \ 000 \ |:1,05`

`x=20 \ 000 \ `

Oznacza to, że odsetki naliczone po dwóch kwartałach wynoszą:

`21 \ 000 \ "zł"-20 \ 000 \ "zł"=1 \ 000 \ "zł"`

Czyli odsetki naliczane po każdym kwartale wynoszą:

`1 \ 000 \ "zł":2=500 \ "zł"`

Aby dług pana Kowalskiego nie przekroczył 21500 zł, czyli 1500 zł naliczonych odsetek, pan Kowalski powinien zwrócić pieniądze do banku najpóźniej po 1500 zł:500 zł=3 kwartałach, czyli 3∙3=9 miesiącach.

Odpowiedź:

Pan Kowalski powinien zwrócić pieniądze do banku po 9 miesiącach.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3824

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie