Matematyka

Wyznacz ze wzorów wskazane zmienne. a) x/y= (z-4)/(z+2); z,y 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Wyznacz ze wzorów wskazane zmienne. a) x/y= (z-4)/(z+2); z,y

12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

`a) \ \ x/y=(z-4)/(z+2) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*(z+2)`

`(x(z+2))/y=z-4 \ \ \ \ \ \ \ \ |*y`

`x(z+2)=(z-4)*y \ \ \ \ |:(z-4)`

`(x(z+2))/(z-4)=y`

`y=(x(z+2))/(z-4)`

 

 

 

`x(z+2)=(z-4)*y`

`xz+2x=zy-4y`

Na jedną stronę równania przenosimy iloczyny zawierające czynnik z, a na drugą pozostałe wyrazy:

`xz-zy=-2x-4y`

`z(x-y)=-2x-4y \ \ \ \ \ \ |:(x-y)`

`z=(-2x-4y)/(x-y)`

 

 

`b) \ \ (2-z)/x=(4+z)/y \ \ \ \ |*x`

`2-z=(x(4+z))/y \ \ \ \ \ |*y`

`(2-z)*y=x(4+z) \ \ \ \ \ \ |:(4+z)`

`((2-z)*y)/(4+z)=x`

`x=((2-z)*y)/(4+z)`

 

 

`(2-z)*y=x(4+z) \ \ \ \ \ \ `

`2y-zy=4x+zx`

 Na jedną stronę równania przenosimy iloczyny zawierające czynnik z, a na drugą pozostałe wyrazy:

`-zx-zy=4x-2y`

`-z(x+y)=4x-2y \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:-(x+y)`

`z=(4x-2y)/(-(x+y))`

`z=(-4x+2y)/(x+y)`

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1350

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie