Matematyka

Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Trójkąt o wierzchołkach: 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

`"A"=(0,0)`
`"B"=(-1,3)`
`"C"=(6,2)`

`"Można przyjąć, ze AC to podstawa trójkąta, a AB to jego wysokość."`  

`"Obliczamy długość odcinka"\ ul(ul("AC"))\ "(podstawa trójkąta):"`  
`|"AC"|=sqrt{(6-0)^2+(2-0)^2}=sqrt{6^2+2^2}=sqrt{36+4}=sqrt{40}`  

`"Obliczamy długość odcinka"\ ul(ul("AB"))\ "(wysokość trójkąta):"`

`|"AB"|=sqrt{(-1-0)^2+(3-0)^2}=sqrt{(-1)^2+3^2}=sqrt{1+9}=sqrt{10}` 


`"Obliczamy teraz pole trójkąta korzystając ze wzoru:"`
`"P"=1/2*"a"*"h"` 
`"gdzie a to długość podstawy trójkąta, h to długość wysokości trójkąta."`

`"P"=1/2*|"AC"|*|"AB"|=1/2*sqrt{40}*sqrt{10}=1/2sqrt{400}=1/2*20=10`   

`"Pole trójkąta wynosi"\ ul(ul(10))"."`