Matematyka

Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Dane są punkty: 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Długość odcinka AB wyznaczamy ze wzoru:
`|AB|=sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}` 


Mamy dane punkty:
A=(5,4)
B=(3,2)
C=(10,-1)
D=(-1,-1)

Obliczamy długość odcinka AB:
`|AB|=sqrt{(3-5)^2+(2-4)^2}=sqrt{(-2)^2+(-2)^2}=sqrt{4+4}=sqrt{2*4}=2sqrt{2}` 

Obliczamy długość odcinka BC:
`|BC|=sqrt{(10-3)^2+(-1-2)^2}=sqrt{7^2+(-3)^2}=sqrt{49+9}=sqrt{58}`  


Obliczamy długość odcinka CD:
`|CD|=sqrt{(-1-10)^2+(-1-(-1))^2}=sqrt{(-11)^2+0^2}=sqrt{11^2}=11` 


Obliczamy długość odcinka DA:
`|DA|=sqrt{(5-(-1))^2+(4-(-1))^2}=sqrt{6^2+5^2}=sqrt{36+25}=sqrt{61}` 


Obliczamy długość odcinka DB:
`|DB|=sqrt{(3-(-1))^2+(2-(-1))^2}=sqrt{4^2+3^2}=sqrt{16+9}=sqrt{25}=5`