Matematyka

Oceń prawdziwość podanych zdań. 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

 

Trójkąt prostokątny może być równoramienny.

P

F

Trójkąt o kątach 30° i 121° może być równoramienny.

P

F

Wszystkie kąty trójkąta równobocznego mają tę samą miarę.

P

F

Podstawa trójkąta równoramiennego jest zawsze krótsza od ramienia tego trójkąta.

P

F

Trójkąt o kątach 30° i 121° może być równoramienny-fałsz.

Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta to 180°. Jeżeli jeden kąt ma miarę 30°, drugi 121° to trzeci kąt ma miarę:
180°-121°-30°=29°.

W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają taką samą miarę, więc nie jest to trójkąt równoramienny. 


Podstawa trójkąta równoramiennego jest zawsze krótsza od ramienia tego trójkąta-fałsz. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie