Matematyka

Sprawdź, czy trójkąt o bokach długości 13 cm i 24 cm może mieć odwód równy: 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Sprawdź, czy trójkąt o bokach długości 13 cm i 24 cm może mieć odwód równy:

13
 Zadanie

14
 Zadanie

15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

a) Obw=45 cm

Obwód to suma długości boków trójkąta. 

Jeżeli jeden bok trójkąta ma długość 13 cm a drugi 24 cm, to aby obwód był równy 45 cm trzeci bok musi mieć długość równą:
45cm=13cm+24cm+x
45cm=37cm+x
x=8 cm

Sprawdzamy, korzystając z nierówności trójkąta, czy z odcinków o długościach 8 cm, 13 cm i 24 cm stworzymy trójkąt. 

8cm < 13cm+24cm
8cm < 37cm

13cm < 8cm+24cm
13cm < 32cm

24cm < 8cm+13cm
24cm < 21cm
Nierówność jest nieprawdziwa.

Oznacza to, że z odcinków o długościach 8cm, 13cm i 24cm nie da się stworzyć trójkąta.

Trójkąt o bokach 13 cm i 24 cm nie może mieć obwodu równego 45 cm. 
  

b) Obw=47 cm

Obwód to suma długości boków trójkąta. 

Jeżeli jeden bok trójkąta ma długość 13 cm a drugi 24 cm, to aby obwód był równy 47 cm trzeci bok musi mieć długość równą:
47cm=13cm+24cm+x
47cm=37cm+x
x=10 cm

Sprawdzamy, korzystając z nierówności trójkąta, czy z odcinków o długościach 10 cm, 13 cm i 24 cm stworzymy trójkąt. 

10cm < 13cm+24cm
10cm < 37cm

13cm < 10cm+24cm
13cm < 34cm

24cm < 10cm+13cm
24cm < 23cm
Nierówność jest nieprawdziwa.

Oznacza to, że z odcinków o długościach 10cm, 13cm i 24cm nie da się stworzyć trójkąta. 

Trójkąt o bokach 13 cm i 24 cm nie może mieć obwodu równego 47 cm. 
 

c) Obw=49 cm

Obwód to suma długości boków trójkąta. 

Jeżeli jeden bok trójkąta ma długość 13 cm a drugi 24 cm, to aby obwód był równy 49 cm trzeci bok musi mieć długość równą:
49cm=13cm+24cm+x
49cm=37cm+x
x=12 cm

Sprawdzamy, korzystając z nierówności trójkąta, czy z odcinków o długościach 12 cm, 13 cm i 24 cm stworzymy trójkąt. 

12cm < 13cm+24cm
12cm < 37cm

 

13cm < 12cm+24cm
13cm < 36cm

24cm < 12cm+13cm
24cm < 25cm

Oznacza to, że z odcinków o długościach 12cm, 13cm i 24cm da się stworzyć trójkąt. 

Trójkąt o bokach 13 cm i 24 cm może mieć obwodu równego 49 cm. 
 

d) Obw=53 cm

Obwód to suma długości boków trójkąta. 

Jeżeli jeden bok trójkąta ma długość 13 cm a drugi 24 cm, to aby obwód był równy 53 cm trzeci bok musi mieć długość równą:
53cm=13cm+24cm+x
53cm=37cm+x
x=16 cm

Sprawdzamy, korzystając z nierówności trójkąta, czy z odcinków o długościach 16 cm, 13 cm i 24 cm stworzymy trójkąt. 

13cm < 16cm+24cm
13cm < 40cm

 

16cm < 13cm+24cm
16cm < 37cm

24cm < 13cm+16cm
24cm < 29cm

Oznacza to, że z odcinków o długościach 16cm, 13cm i 24cm da się stworzyć trójkąt. 

Trójkąt o bokach 13 cm i 24 cm może mieć obwodu równego 53 cm. 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy

ulamek

Liczba mieszana składa się z części całkowitej (jest nią liczba naturalna) oraz części ułamkowej (jest nią ułamek zwykły właściwy).


Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: 

 1. Mianownik części ułamkowej mnożymy razy część całkowitą liczby mieszanej.

 2. Do otrzymanego iloczynu dodajemy licznik części ułamkowej.

Mianownik szukanego ułamka niewłaściwego jest równy mianownikowi części ułamkowej liczby mieszanej.

Przykłady: 

`3 1/4=(3*4+1)/4=13/4` 

Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom