Matematyka

Doprowadź do postaci sumy algebraicznej, zredukuj wyrazy podobne, a następnie przedstaw wynik w postaci iloczynu. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Doprowadź do postaci sumy algebraicznej, zredukuj wyrazy podobne, a następnie przedstaw wynik w postaci iloczynu.

9
 Zadanie

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie


`b) \ 6a(a+1)-9(a^2-a)+8a^2=ul(6a^2)+6a-ul(9a^2)+9a+ul(8a^2)=5a^2+15a=5a(a+3)` 


`c) \ 2x^2(x+1)+x^2(1-x)+x^3=ul(2x^3)+2x^2+x^2-ul(x^3)+ul(x^3)=2x^3+3x^2=x^2(2x+3)` 


`d) \ k^2(1-3k)+3(k^3-1)-(k^2-3)+1=ul(k^2)-ul(ul(3k^3))+ul(ul(3k^3))-3-ul(k^2)+3+1=1` 


`e) \ 3a^2(-a+3)-2a(4a+1)-a^2=-3a^3+ul(9a^2)-ul(8a^2)-2a-ul(a^2)=-3a^3-2a=-a(3a^2+2)` 


`f) \ 4a(4a-1)-2a(4a^2-a-2)-2a^2=ul(16a^2)-ul(ul(4a))-8a^3+ul(2a^2)+ul(ul(4a))-ul(2a^2)=-8a^3+16a^2=-8a^2(a-2)`          

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom