Klasa
III gimnazjum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2, Zeszyt ćwiczeń
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

Obliczmy, jaka powinna być minimalna i maksymalna łączna powierzchnia tych dwóch okien: 

 

Łączna powierzchnia dwóch okien ma wynosić więcej niż 1,6 m², ale mniej niż 2 m². 

Okna mają być jednakowe, więc powierzchnia jednego okna musi być większa niż 0,8 m² (1,6:2=0,8), ale mniejsza niż 1 m²(2:2=1)

Obliczmy powierzchnię kolejnych okien: 

Pola czwartego okna nie obliczamy - ma ono taką samą wysokość, jak okno 3 i większą wysokość, niż okno 3, więc jego pole będzie większe niż pole okna 3 (a okno 3 było za duże, miało powierzchnię większą niż 1 m²).

 

Okno o powierzchni większej niż 0,8 m², ale mniejszej niż 1 m², to okno O2.  

Odpowiedź:

Należy kupić okna o symbolu O2. 

Komentarze