Matematyka

Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

W pokoju na poddaszu 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Obliczmy, jaka powinna być minimalna i maksymalna łączna powierzchnia tych dwóch okien: 

`10%*16\ m^2=0,1*16\ m^2=1,6\ m^2`

`12,5%*16\ m^2=(12,5)/100*16\ m^2=125/1000*16\ m^2=1/8*16\ m^2=2\ m^2`

 

Łączna powierzchnia dwóch okien ma wynosić więcej niż 1,6 m², ale mniej niż 2 m². 

Okna mają być jednakowe, więc powierzchnia jednego okna musi być większa niż 0,8 m² (1,6:2=0,8), ale mniejsza niż 1 m²(2:2=1)

Obliczmy powierzchnię kolejnych okien: 

`P_1=118\ cm*66\ cm=1,18\ m*0,66\ m=0,7788\ m^2`

`P_2=118\ cm*78\ cm=1,18\ m*0,78\ m=0,9204\ m^2`

`P_3=140\ cm*78\ cm=1,4\ m*0,78\ m=1,092\ m^2`

Pola czwartego okna nie obliczamy - ma ono taką samą wysokość, jak okno 3 i większą wysokość, niż okno 3, więc jego pole będzie większe niż pole okna 3 (a okno 3 było za duże, miało powierzchnię większą niż 1 m²).

 

Okno o powierzchni większej niż 0,8 m², ale mniejszej niż 1 m², to okno O2.  

Odpowiedź:

Należy kupić okna o symbolu O2. 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie