Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Cena pewnego towaru wynosiła ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Poczatkowa cena towaru to 120 zł.

Cenę towaru obniżono o 25%, a następnie podwyższono o 30%. 

 

 a) Obliczmy o ile odbniżono cenę początkową towaru. Obliczamy 25% ze 120 zł.

`25%*120\ "zł"=strike25^1/strike100^4*120\ "zł"=strike120^30/strike4^1\ "zł"=30\ "zł"`

Cenę obniżono o 30 złotych.

Obliczmy cenę po obniżce:

`120\ "zł"-30\"zł"=90\ "zł"`

Cene po obniżce wynosi 90 złotych. 

Następnie nową cenę towaru podwyższono o 30%. Musimy obliczyć 30% z nowej ceny, czyli z 90 złotych.

`30%*90\ "zł"=30/strike100^10*strike90^9"zł"=(strike30^3*9)/strike10^1\ "zł"=27\ "zł"`

Cenę podwyższono o 27 złotych.

Obliczmy cenę po podwyżce:

`90\ "zł"+27\ "zł"=117\ "zł"`

Cena towaru po podwyżce wynosi 117 złotych.

Ostateczna cena towaru (po obniżce i podwyżce) wynosi 117 złotych.

 

b) Początkowa cena towaru wynosiła 120 zł. Po obniżce i podwyżce cena wyniosła 117 zł.

W porównaniu do początkowej ceny, cena zmalała o 3 zł.

`120\ "zł"-117\ "zł"=3\ "zł"`

Obliczmy jaką częścią początkowej ceny jest 3 złote.

3 zł stanowi 3/120 ceny początkowej.

Część zapisaną ułamkiem opisujemy za pomocą procentów, czyli ułamek mnożymy przez 100%.

`3/strike120^6*strike100^5%=(strike3^1*5)/strike6^2\%=5/2%=2 1/2%=2,5% `

Odp: Cena towaru zmalała o 2,5%.

 

c) Zakładamy odwrotnie, że najpierw cenę podwyższono o 25%, a następnie obniżono o 30%.

Obliczmy o jaką kwotę podwyższono cenę początkową. Obliczamy 25% ze 120 zł.

`25%*120\ "zł"=strike25^1/strike100^4*120\ "zł"=strike120^30/strike4^1\ "zł"=30\ "zł"`

Cenę podwyższono o 30 złotych.

Obliczmy cenę po podwyżce:

`120\ "zł"+30\"zł"=150\ "zł"`

Cene po obniżce wynosi 150 złotych. 

Następnie nową cenę towaru obniżono o 30%. Musimy obliczyć 30% z nowej ceny, czyli ze 150 zł.

`30%*150\ "zł"=30/strike100^2*strike150^3"zł"=(strike30^15*3)/strike2^1\ "zł"=45\ "zł"`

Cenę obniżono o 45 złotych.

Obliczmy cenę po obniżce:

`150\ "zł"-45\ "zł"=105\ "zł"`

Cena towaru po obniżce wynosi 105 złotych.

Ostateczna cena towaru (po podwyżce, a następnie obniżce) wynosi 105 złotych.