Matematyka

Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku x 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

W trójkącie równobocznym wysokość opuszczona z dowolnego wierzchołka dzieli ten trójkąt na dwa przystające trójkąty prostokątne (dzieli podstawę na dwie równe części). 

Przyjmijmy oznaczenia jak na poniższym rysunku. 

 

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa wyrażamy długość boku trójkąta za pomocą zmiennej x: 

`x^2+(1/2a)^2=a^2` 

`x^2+1/4a^2=a^2 \ \ \ \ \ \ \ |-1/4a^2` 

`x^2=3/4a^2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*4/3` 

`4/3x^2=a^2` 

`a=sqrt{4/3x^2}=sqrt{4/3}*sqrt{x^2}=sqrt{4}/sqrt{3}*x=2/sqrt{3}x` 

Wiemy już, ile wynosi długość boku tego trójkąta. 


Obliczamy, ile wynosi jego pole. 

`P=1/2*a*x=1/strike2^1*strike2^1/sqrt{3}x*x=1/sqrt{3}*x^2=sqrt{1}/sqrt{3}*x^2=sqrt{1/3}x^2`       

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 1
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie