Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Które równanie nie ma rozwiązania? 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Rozwiązujemy równania i sprawdzamy, które z nich nie ma rozwiązania. 

`a) \ 2(x+2)=4(1/2x-8)`

4 nie jest równe -32, więc jest to równanie sprzeczne. Nie istnieje żadne rozwiązanie tego równania.
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`    


`b) \ 2 3/5x+3=5 2/3x-1/15` 

`\ \ \ 13/5x+3=17/3x-1/15 \ \ \ \ \ \ |*15`


`c) \ 1 1/5x-2(1-1,5x)=7(4+3/5x)` 
`\ \ \ 6/5x-2+3x=28+21/5x \ \ \ \ \ \ \ |*5`    

`\ \ \ 6/strike5^1x*strike5^1-2*5+3x*5=28*5+21/strike5^1x*strike5^1` 
`\ \ \ 6x-10+15x=140+21x` 
`\ \ \ 21x-10=140+21 \ \ \ \ \ |-21x` 
`\ \ \ -10=140` 

-10 nie jest równe 140, więc jest to równanie sprzeczne. Nie istnieje żadne rozwiązanie tego równania
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`d) \ 0,3(5+10x)=1,5x-2(4-3/4x)` 
`\ \ \ 1,5+3x=1,5x-8+3/2x` 
`\ \ \ 1,5+3x=1,5x-8+1,5x` 
`\ \ \ 1,5+3x=3x-8 \ \ \ \ \ \ |-3x` 
`\ \ \ 1,5=-8`     

1,5 nie jest równe -8, więc jest to równanie sprzeczne. Nie istnieje żadne rozwiązanie tego równania
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`e) \ x/12+(5x)/6+(3x)/4-1=5(x-1,2)` 

`\ \ \ x/12+(5x)/6+(3x)/4-1=5x-6 \ \ \ \ \ |*12`   

`\ \ \ x/strike12^1*strike12^1+(5x)/strike6^1*strike12^2+(3x)/strike4^1*strike12^3-1*12=5x*12-6*12`

`\ \ \ x+10x+9x-12=60x-72`


`f) \ 5[5(5-2x)-2x]-2x=2(2 1/2-x)` 

`\ \ \ 5[25-10x-2x]-2x=5-2x`

 

Uwaga! W odpowiedziach podano błędne rozwiązanie. Podpunkt b) ma rozwiązanie, natomiast podpunkt c) nie ma rozwiązania.