Matematyka

MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Naszkicuj w jednym układzie ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`"a)"\ f(x)=x^3,\ \ g(x)=x`

Zaznaczamy w układzie współrzędnych obie funkcji. 

Z wykresów odczytamy, które argumenty spełniają warunek:

`f(x)<=g(x)`

`x^3<=x`

Szukamy takich argumentów, dla których wartości funkcji y=x3 są mniejsze lub równe wartościom funkcji y=x.

To, że wartości funkcji y=x3 są mniejsze od wartości funkcji y=x, graficznie oznacza, że wykres funkcji y=x3 znajduje się pod wykresem funkcji y=x. Fragment wykresu y=x3, który spełnia ten warunek zaznaczony został na zielono.

Wartości funkcji y=x3 mogą być także równe wartościom funkcji y=x. Wartości obu funkcji są równe w 3 punktach zaznaczonych kolorem zielonym.

 

Wystarczy teraz z osi x odczytać argument, które odpowiadają wykresowi zaznaczonemu kolorem zielonym.

`x\in (-oo, -1>> \ \cup\ <<0,1>>`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"b)"\ f(x)=x^3,\ \ g(x)=x^2`

Zaznaczamy w układzie współrzędnych obie funkcji. 

Z wykresów odczytamy, które argumenty spełniają warunek:

`x^3<=x^2`

Szukamy takich argumentów, dla których wartości funkcji y=x3 są mniejsze lub równe wartościom funkcji y=x2.

To, że wartości funkcji y=x3 są mniejsze od wartości funkcji y=x2, graficznie oznacza, że wykres funkcji y=x3 znajduje się pod wykresem funkcji y=x2. Fragment wykresu y=x3, który spełnia ten warunek zaznaczony został na zielono.

Wartości funkcji y=x3 mogą być także równe wartościom funkcji y=x2. Wartości obu funkcji są równe w dwóch punkatch zaznaczonych kolorem zielonym.

 

Wystarczy teraz z osi x odczytać argument, które odpowiadają wykresowi zaznaczonemu kolorem zielonym.

`x\in (-oo,1>>`

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie