Matematyka

MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Rozłóż wielomian na czynniki 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Przydatne będą niektóre wzory skróconego mnożenia. Ponumerujemy je i w przypadku korzystania z któregoś z nich, nad znakiem równości zapiszemy odpowiedni numerek:

`(1)\ (a-b)^2=a^2-2ab+b^2`

`(2)\ a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)`

`(3)\ a^2-b^2=(a-b)(a+b)`

 

 

`a)`

`w(x)=(x-1)^2(9x^2-6x+1)#=^((1))(x-1)^2(3x-1)^2`

Wielomian w ma dwa pierwiastki dwukrotne (1 oraz 1/3)

 

`b)`

`w(x)=(x+x^2)(x^4+x)=x(x+1)x(x^3+1)=x^2(x+1)(x^3+1)#=^((2))x^2(x+1)(x+1)(x^2-x+1)=`

`\ \ \ \ \ \ \ =x^2(x+1)^2#underbrace((x^2\ -\ x\ +\ 1))_(Delta=(-1)^2-4*1*1<0)`

Wielomian w ma dwa pierwiastki dwukrotne (0 oraz -1).

 

 

`c)`

`w(x)=(16x^5-x)(6x^3+3x^2)=x(16x^4-1)3x^2(2x+1)=3x^3(16x^4-1)(2x+1)#=^((3))`

`\ \ \ \ \ \ \ #=^((3))3x^3(4x^2-1)(4x^2+1)(2x+1)=3x^3(2x-1)(2x+1)(4x^2+1)(2x+1)=`

`\ \ \ \ \ \ \ =3x^3(2x+1)^2(2x-1)#underbrace((4x^2\ +\ 1))_(Delta=0^2-4*4*1<0)`

Wielomian w ma jeden pierwiastek dwukrotny (-1/2)

 

 

`d)`

`w(x)=(25-x^2)(x^3-4x^2-5x)#=^((3))(5-x)(5+x)x#(#(#(#(#underbrace((x^2\ -\ 4x\ -\ 5))_(Delta=(-4)^2-4*1*(-5)=))_(=16+20=46))_(sqrt(Delta)=6))_(x_1=(4-6)/2=-1))_(x_2=(4+6)/2=5)=`

`\ \ \ \ \ \ \ =-(x-5)(x+5)x(x+1)(x-5)=-x(x-5)^2(x+5)(x+1)`

Wielomian w ma jeden pierwiastek dwukrotny (5).

 

 

`e)`

`w(x)=(x^3-x)^2(x^3+2x^2-3x)=[x(x^2-1)]^2x#(#(#(#(#underbrace((x^2+2x-3))_(Delta=2^2-4*1*(-3)=))_(=4+12=16))_(sqrt(Delta)=4))_(x_1=(-2-4)/2=-3))_(x_2=(-2+4)/2=1)#=^((3))[x(x-1)(x+1)]^2x(x+3)(x-1)=`

`\ \ \ \ \ \ \ =x^2(x-1)^2(x+1)^2x(x+3)(x-1)=x^3(x-1)^3(x+1)^2(x+3)`

Wielomian w ma jeden pierwiastek dwukrotny (-1).

 

 

`f)`

`w(x)=#(#(#(#(#underbrace((x^2\ -\ x\ -\ 2)^2)_(Delta=(-1)^2-4*1*(-2)=))_(=1+8=9))_(sqrt(Delta)=3))_(x_1=(1-3)/2=-1))_(x_2=(1+3)/2=2)(3x^4+x^3-2x^2)=(x+1)^2(x-2)^2x^2#(#(#(#(#underbrace((3x^2+x-2))_(Delta=1^2-4*3*(-2)))_(=1+24=25))_(sqrt(Delta)=5))_(x_1=(-1-5)/(2*3)=-1))_(x_2=(-1+5)/(2*3)=2/3)=`

`\ \ \ \ \ \ \ =x^2(x+1)^2(x-2)^23(x+1)(x-2/3)=3x^2(x+1)^3(x-2)^2(x-2/3)`

Wielomian w ma dwa pierwiatski dwukrotne (0 oraz 2)       

                                         

        

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie