Matematyka

Dla jakich wartości parametrów 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Dwa wielomiany są równe, jeśli mają jednakowe współczynniki stojące przy tych samych potętgach.

 

`a)`

`x^3:\ \ \ a-2=2\ \ \ =>\ \ \ a=2+2=4`

`x^2:\ \ \ b=b`

`x^1:\ \ \ 4=2a+b\ \ \ =>\ \ \ 4=2*4+b\ \ \ =>\ \ \ 4=8+b\ \ \ =>\ \ \ b=4-8=-4`

`x^0:\ \ \ c=a+3\ \ \ =>\ \ \ c=4+3=7`

 

Mamy odpowiedź:

`{(a=4), (b=-4), (c=7):}`

 

 

 

`b)`

Uporządkujmy wielomian w:

`w(x)=a(x-1)(x-2)+b(x-2)(x-3)+c(x-1)(x-3)=`

`\ \ \ \ \ \ \ =a(x^2-2x-x+2)+b(x^2-3x-2x+6)+c(x^2-3x-x+3)=`

`\ \ \ \ \ \ \ =a(x^2-3x+2)+b(x^2-5x+6)+c(x^2-4x+3)=`

`\ \ \ \ \ \ \ =ax^2-3ax+2a+bx^2-5bx+6b+cx^2-4cx+3c=`

`\ \ \ \ \ \ \ =(a+b+c)x^2+(-3a-5b-4c)x+(2a+6b+3c)`

 

Porównujemy współczynniki stojące przy jednakowych potęgach:

`x^2:\ \ \ a+b+c=5`

`x^1:\ \ \ -3a-5b-4c=-19`

`x^0:\ \ \ 2a+6b+3c=18`

 

Mamy do rozwiązania układ równań:

`{(a+b+c=5\ \ \ |-b-c), (-3a-5b-4c=-19\ \ \ |*(-1)), (2a+6b+3c=18):}`

`{(a=-b-c+5) , (3a+5b+4c=19), (2a+6b+3c=18):}`

`{(a=-b-c+5), (3(-b-c+5)+5b+4c=19), (2(-b-c+5)+6b+3c=18):}`

`{(a=-b-c+5), (-3b-3c+15+5b+4c=19), (-2b-2c+10+6b+3c=18):}`

`{(a=-b-c+5), (2b+c+15=19\ \ \ |-15-2b), (4b+c+10=18\ \ \ |-10):}`

`{(a=-b-c+5), (c=4-2b), (4b+c=8):}`

`{(a=-b-(4-2b)+5), (c=4-2b), (4b+4-2b=8):}`

`{(a=-b-4+2b+5), (c=4-2b), (2b+4=8\ \ \ |-4):}`

`{(a=b+1), (c=4-2b), (2b=4\ \ \ |:2):}`

`{(a=b+1), (c=4-2b), (b=2):}`

`{(a=2+1=3), (c=4-2*2=4-4=0), (b=2):}`

 

 

 

`c)`

Uporządkujmy wielomian u:

`u(x)=(x-a)^2(x-b)=(x^2-2ax+a^2)(x-b)=`

`\ \ \ \ \ \ \ =x^3-bx^2-2ax^2+2abx+a^2x-a^2b=`

`\ \ \ \ \ \ \ =x^3+(-b-2a)x^2+(2ab+a^2)x+(-a^2b)`

 

 

 

Porównujemy współczynniki stojące przy jednakowych potęgach:

`x^3:\ \ \ 1=c\ \ \ =>\ \ \ c=1`

`x^2:\ \ \ -b-2a=-5\ \ \ =>\ \ \ b+2a=5`

`x^1:\ \ \ 2ab+a^2=3`

`x^0: \ \ \ -a^2b=3+2a`

 

Mamy do rozwiązania układ równań:

`{(b+2a=5), (2ab+a^2=3), (-a^2b=3+2a):}`

`{(b=5-2a), (2a(5-2a)+a^2=3), (-a^2(5-2a)=3+2a):}`

`{(b=5-2a), (10a-4a^2+a^2=3\ \ \ |-3), (-5a^2+2a^3=3+2a):}`

`{(b=5-2a), (-3a^2+10a-3=0), (-5a^2+2a^3=3+2a):}`

 

Rozwiążmy drugie równanie:

`-3a^2+10a-3=0`

`Delta=10^2-4*(-3)*(-3)=100-36=64`

`sqrt(Delta)=8`

`a_1=(-10-8)/(2*(-3))=(-18)/(-6)=3\ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ a_2=(-10+8)/(2*(-3))=(-2)/(-6)=1/3`

 

Sprawdzamy, które z powyższych rozwiązań spełnia trzecie równanie układu równań:

`ul(ul(a=3))`

`-5*3^2+2*3^3#=^?3+2*3`

`-5*9+2*27#=^?3+6`

`-45+54#=^?9`

`9#=^?9`

Powyższa równość jest prawdziwa. 

 

 

`ul(ul(a=1/3))`

`-5*(1/3)^2+2*(1/3)^3#=^?3+2*1/3`

`-5*1/9+2*1/27#=^?3+2/3`

`-5/9+2/27#=^?3 2/3`

`-15/27+2/27#=^?3 2/3`

`-13/27#=^?3 2/3`

Powyższa równość nie jest prawdziwa, więc odrzucamy tą odpowiedż. 

 

`{(a=3), (b=5-2a=5-2*3=5-6=-1) , (c=1):}`

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie