Matematyka

Wyznacz współczynniki a i b 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Dzieląc wielomian czwartego stopnia w(x) przez wielomian drugiego stopnia q(x) otrzymamy pewien wielomian s(x) stopnia drugiego (bo 4-2=2). Oznaczmy więc:

`s(x)=cx^2+dx+e`

Wielomian w(x) możemy zapisać jako iloczyn wielomianów q(x) oraz s(x) plus otrzymana reszta. 

`w(x)=q(x)s(x)+#underbrace(r(x))_("reszta")`

Zapiszemy każdy wielomian w ten sposób, a następnie porównamy współczynniki znajdujące się przy jednakowych potęgach (jeśli ma zachodzić równość, to odpowiednie współczynniki muszą być sobie równe).

Obliczmy, ile wynosi iloczyn q(x)s(x) - pojawi się on w każdym podpunkcie:

`q(x)s(x)=(x^2+2x-2)(cx^2+dx+e)=`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ =cx^4+dx^3+ex^2+2cx^3+2dx^2+2ex-2cx^2-2dx-2e=`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ =cx^4+(d+2c)x^3+(e+2d-2c)x^2+(2e-2d)x-2e`

 

`a)`

`x^4+3x^3-x^2+ax+b=cx^4+(d+2c)x^3+(e+2d-2c)x^2+(2e-2d)x-2e+0`

`x^4+3x^3-x^2+ax+b=cx^4+(d+2c)x^3+(e+2d-2c)x^2+(2e-2d)x-2e` 

 

 

Porównujemy współczynniki znajdujące się przy jednakowych potęgach:

`x^4:\ \ \ 1=c\ \ \ =>\ \ \ c=1` 

`x^3:\ \ \ 3=d+2c\ \ \ =>\ \ \ 3=d+2*1\ \ \ =>\ \ \ d=3-2=1` 

`x^2:\ \ \ -1=e+2d-2c\ \ \ =>\ \ \ -1=e+2*1-2*1\ \ \ =>\ \ \ e=-1` 

`x^1:\ \ \ a=2e-2d\ \ \ =>\ \ \ a=2*(-1)-2*1=-2-2=-4` 

`x^0:\ \ \ b=-2e\ \ \ =>\ \ \ b=-2*(-1)=2` 

 

Możemy zapisać odpowiedź:

`ul(ul(a=-4,\ \ \ b=2))` 

 

 

 

`b)` 

`x^4+3x^3-x^2+ax+b=cx^4+(d+2c)x^3+(e+2d-2c)x^2+(2e-2d)x-2e+1` 

`x^4+3x^3-x^2+ax+b=cx^4+(d+2c)x^3+(e+2d-2c)x^2+(2e-2d)x+(-2e+1)` 

 

`x^4:\ \ \ 1=c\ \ \ =>\ \ \ c=1` 

`x^3:\ \ \ 3=d+2c\ \ \ =>\ \ \ 3=d+2*1\ \ \ =>\ \ \ d=3-2=1` 

`x^2:\ \ \ -1=e+2d-2c\ \ \ =>\ \ \ -1=e+2*1-2*1\ \ \ =>\ \ \ e=-1` 

`x^1:\ \ \ a=2e-2d\ \ \ =>\ \ \ a=2*(-1)-2*1=-2-2=-4` 

`x^0:\ \ \ b=-2e+1\ \ \ =>\ \ \ b=-2*(-1)+1=2+1=3` 

 

Możemy zapisać odpowiedź:

`ul(ul(a=-4,\ \ \ b=3))` 

 

 

`c)` 

`x^4+3x^3-x^2+ax+b=cx^4+(d+2c)x^3+(e+2d-2c)x^2+(2e-2d)x-2e+x+1` 

`x^4+3x^3-x^2+ax+b=cx^4+(d+2c)x^3+(e+2d-2c)x^2+(2e-2d+1)x+(-2e+1)` 

 

 

`x^4:\ \ \ 1=c\ \ \ =>\ \ \ c=1` 

`x^3:\ \ \ 3=d+2c\ \ \ =>\ \ \ 3=d+2*1\ \ \ =>\ \ \ d=3-2=1` 

`x^2:\ \ \ -1=e+2d-2c\ \ \ =>\ \ \ -1=e+2*1-2*1\ \ \ =>\ \ \ e=-1` 

`x^1:\ \ \ a=2e-2d+1\ \ \ =>\ \ \ a=2*(-1)-2*1+1=-2-2+1=-3` 

`x^0:\ \ \ b=-2e+1\ \ \ =>\ \ \ b=-2*(-1)+1=2+1=3` 

 

Możemy zapisać odpowiedź:

`ul(ul(a=-3,\ \ \ b=3))` 

 

 

`d)` 

`x^4+3x^3-x^2+ax+b=cx^4+(d+2c)x^3+(e+2d-2c)x^2+(2e-2d)x-2e+3x-2` 

`x^4+3x^3-x^2+ax+b=cx^4+(d+2c)x^3+(e+2d-2c)x^2+(2e-2d+3)x+(-2e-2)` 

 

 

`x^4:\ \ \ 1=c\ \ \ =>\ \ \ c=1` 

`x^3:\ \ \ 3=d+2c\ \ \ =>\ \ \ 3=d+2*1\ \ \ =>\ \ \ d=3-2=1` 

`x^2:\ \ \ -1=e+2d-2c\ \ \ =>\ \ \ -1=e+2*1-2*1\ \ \ =>\ \ \ e=-1` 

`x^1:\ \ \ a=2e-2d+3\ \ \ =>\ \ \ a=2*(-1)-2*1+3=-2-2+3=-1` 

`x^0:\ \ \ b=-2e-2\ \ \ =>\ \ \ b=-2*(-1)-2=2-2=0` 

 

Możemy zapisać odpowiedź:

`ul(ul(a=-1,\ \ \ b=0))` 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie