Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Zauważmy, że dla:

 

 

Zatem obliczając okres tej funkcji otrzymujemy:    

 

 

 

 

Zatem mamy:

 

 

 

 

Narysujmy wykres funkcji   

Zauważmy, że aby otrzymać wykres funkcji narysowanej w zbiorze zadań wystarczy wykres funkcji    przesunąć o wektor   

Zatem otrzymujemy:

 

 

 

 

Zatem iloczyn jest równy:

 

 

Odp. A

 

Komentarze