Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań
 • 2

  Zadanie

 • 3

  Zadanie

 • 4

  Zadanie

 • 5

  Zadanie

 • 6

  Zadanie

Funkcja f jest trzy razy węższa od funkcji tangens.

 

Miejsca zerowe:

 

 

Każdą wartość funkcji:

  

Wystarczy przemnożyć przez 2.

 

Miejsca zerowe:

 

 

 

 

Żeby otrzymać wykres funkcji f musimy obrócić symetrycznie funkcję   względem osi OX a następnie przesunąć o `pi` jednostek w prawo.

 

 

Miejsca zerowe:

 

Komentarze