Matematyka

Kasia za zakupy o wartości 14,80 zł zapłaciła banknotem 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Kasia za zakupy o wartości 14,80 zł zapłaciła banknotem

11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Oznaczmy liczbę 20-groszówek, które dostała Kasia, jako x. 

Wiemy, że łącznie dostała 14 monet, więc monet o nominale 50 gr musiało być 14-x. 

Kasia zrobiła zakupy za kwotę 14,80 zł i płaciła banknotem 20 zł; obliczamy, jaka była kwota reszty: 

`20-14,80=5,20\ "zł"` 

 

Ta reszta została wydana tylko w monetach o nominałach 20 gr i 50 gr. 

Pamiętając, że 20 gr=0,2 zł oraz 50 gr=0,5 zł możemy zapisać równanie:

`0,2x+0,5(14-x)=5,20` 

`0,2x+7-0,5x=5,20` 

`-0,3x+7=5,20\ \ \ \ |-7` 

`-0,3x=-1,8\ \ \ \ \ \ |:(-0,3)` 

`x=-1,8:(-0,3)=18:3=6` 

 

 

Odpowiedź:

Kasia dostała sześć 20-groszówek.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3668

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie