Matematyka

Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Z dwóch miejscowości oddalonych o 15 km 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Obliczmy prędkość pierwszego piechura:

`v=s/t=(3,6 \ km)/(1 \ h)=3,6 \ (km)/h`

Obliczmy prędkość drugiego piechura:

`v_2=3,6 (km)/h*1,5= 3 6/10*1 1/2=strike36^18/10*3/strike2=54/10=5,4 \ (km)/h`

Przekształcając wzór na prędkość otrzymamy wzór na drogę:

`v=s/t \ \ \ \ |*t`

`v*t=s`

Chcemy obliczyć czas, po którym piechurzy się spotkają. Piechurzy wyszli o tej samej godzinie, więc czas, w jakim pokonają te odległości będzie taki sam. Stąd drogę pierwszego piechura można oznaczyć jako:

`s_1=3,6 *t`

A drogę drugiego piechura:

`s_2=5,4*t`

Piechurzy przebędą wtedy taką drogę, że suma tych dróg będzie równa odległości, o jaką są oddalone te dwie miejscowości z których idą- 15 km. Na tej podstawie sporządzamy równanie.

`3,6*t+5,4*t=15`

`3,6t+5,4t=15`

`9t=15 \ \ \ \ |:9`

`t=15/9=5/3=1 2/3 \ "h"= 1 \ "h" \ \ 40 \ "min"`

 

 

Odpowiedź:

Piechurzy spotkają się po 1 h 40 min.