Matematyka

Wyznacz miary kątów trapezu prostokątnego, jeśli: 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

a) Dwa kąty wewnętrzne każdego trapezu prostokątnego to kąty proste. Na tej podstawie, oraz korzystając ze znajomości sumy miar kątów w czworokącie, która wynosi 360°, sporządzamy równanie, w którym miarę nieznanego kąta określamy jako alfa.

`alpha+73^o +90^o +90^o=360^o`

`alpha+253^o=360^o`

`alpha=360^o-253^o`

`alpha=107^o`

Odpowiedź: Miary kątów tego trapezu prostokątnego to 107°,73°,90° i 90°.

b) Jeden kąt jest czterokrotnie mniejszy od drugiego, czyli ten drugi jest czterokrotnie większy od pierwszego. Oznaczmy te kąty jako ß i 4 ß.

`90^o +90^o +beta+4beta=360^o`

`180^o +5beta=360^o`

`5beta=360^o-180^o`

`5beta=180^o \ \ \ \ \ |:9`

`beta=36^o`

`4beta=4*36^o=144^o`

Odpowiedź: Miary kątów tego trapezu prostokątnego to 144°, 36°,90° i 90°.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6277

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie